Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - affluent på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet affluent på svenska, vi har totalt två uppsättningar av översättningar av affluent i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till affluent, samt exempelmeningar som visar hur ordet "affluent" kan användas i en mening.


Översättning av affluent

Här nedan hittar du de 2 uppsättningarna av översättningar av ordet affluent till svenska.


Synonymer till affluent

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet affluent.

Synonymer till affluent (som substantiv)


Exempelmeningar för ordet affluent

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet affluent kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. Romney and his family lived in affluent Bloomfield Hills, having moved there from Detroit around 1953.  
  2. He brought it out of the affluent man's domain and made it a hobby for all ages and economic strata.".  
  3. A campaigner for a party with no money, facing two parties each of which was big, powerful, and affluent.  
  4. The family was affluent enough to employ a governess and a servant, and to send Emma to a boarding school.  
  5. One of their main strategies was to gain votes in the riding's affluent Jewish enclave in the Village of Forest Hill.