Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - canal på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet canal på svenska, vi har totalt en uppsättning översättningar av canal i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till canal, samt exempelmeningar som visar hur ordet "canal" kan användas i en mening.


Översättning av canal

Här nedan hittar du en uppsättning av översättningar av ordet canal till svenska.


Synonymer till canal

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet canal.

Synonymer till canal (som verb)


Exempelmeningar för ordet canal

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet canal kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. Kilcoby Bridge is missing and from there the canal is inaccessible until it reaches the M60 motorway.  
  2. The canal was intended to be 171 miles (275 km) long, 250 feet (76 m) wide, and 30 feet (9.1 m) deep.  
  3. Early in the 19th century, a horse-drawn tram system connected the mines to the wharves on the canal.  
  4. A set of radial canals leads off this; one radial canal runs along the ambulacral groove in each arm.  
  5. In the back thoracics and all lumbars, a longitudinal transarcual canal is present in the neural arch.