Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - circular på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet circular på svenska, vi har totalt tre uppsättningar av översättningar av circular i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till circular, samt exempelmeningar som visar hur ordet "circular" kan användas i en mening.


Översättning av circular

Här nedan hittar du de 3 uppsättningarna av översättningar av ordet circular till svenska.


Synonymer till circular

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet circular.

Synonymer till circular (som substantiv)


Exempelmeningar för ordet circular

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet circular kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. All eight planets have almost circular orbits that lie within a nearly flat disc called the ecliptic.  
  2. It lies directly east of the atrium, through a wide gate flanked by a couple of high circular turrets.  
  3. A new design of nameplate was created, featuring a circular plate with a smaller circle in the centre.  
  4. The first circular platform has 32 stupas, the second 24 and the third 16, which adds up to 72 stupas.  
  5. The tiny, circular pores of the tubes are initially yellow but turn olive to dark yellow with maturity.