Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - company på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet company på svenska, vi har totalt tre uppsättningar av översättningar av company i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till company, samt exempelmeningar som visar hur ordet "company" kan användas i en mening.


Översättning av company

Här nedan hittar du de 3 uppsättningarna av översättningar av ordet company till svenska.


Synonymer till company

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet company.

Synonymer till company (som verb)


Exempelmeningar för ordet company

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet company kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. The company survived after the railway mania as the Aberdeen Railway bought a large number of shares.  
  2. Radama died in the company of two trusted courtiers who were favorable to the succession of Rakotobe.  
  3. The house was sold to an Aberdeen building company and was demolished sometime between 1927 and 1930.  
  4. In 2017, American company Mega Cat Games released Coffee Crisis, a Beat 'em up, for the Sega Genesis.  
  5. Annoyed by the bureaucratic mindset of the company, he decided to accept the offer from NACA instead.