Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - content på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet content på svenska, vi har totalt sju uppsättningar av översättningar av content i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till content, samt exempelmeningar som visar hur ordet "content" kan användas i en mening.


Översättning av content

Här nedan hittar du de 7 uppsättningarna av översättningar av ordet content till svenska.


Synonymer till content

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet content.

Synonymer till content (som verb)


Exempelmeningar för ordet content

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet content kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. They tend to choose species that have a high protein content and low proportions of fibre and lignin.  
  2. Development of the Minerva's Den downloadable content (DLC) began after the completion of BioShock 2.  
  3. Whitehead (Eurogamer) wondered why Mire Mare and other early games were ignored in the bonus content.  
  4. This led Putnam to adopt a version of semantic externalism with regard to meaning and mental content.  
  5. As well as gaining critical acclaim, the series has been the subject of controversy over its content.