Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - doctrine på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet doctrine på svenska, vi har totalt en uppsättning översättningar av doctrine i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till doctrine, samt exempelmeningar som visar hur ordet "doctrine" kan användas i en mening.


Översättning av doctrine

Här nedan hittar du en uppsättning av översättningar av ordet doctrine till svenska.


Synonymer till doctrine

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet doctrine.

Synonymer till doctrine (som substantiv)


Exempelmeningar för ordet doctrine

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet doctrine kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. Scalia rejected the existence of the negative Commerce Clause doctrine, calling it "a judicial fraud".  
  2. They are almost always shown together to emphasise the doctrine of the four Gospels' unity of message.  
  3. The lack of artistry of the earliest known headstones reflects the puritan's stern religious doctrine.  
  4. The AN was designed as the cornerstone for the new military doctrine known as Network Centric Warfare.  
  5. By the early 1950s, he began to privately preach the Oneness doctrine outside of his healing campaigns.