Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - fatten på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet fatten på svenska, vi har totalt en uppsättning översättningar av fatten i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till fatten, samt exempelmeningar som visar hur ordet "fatten" kan användas i en mening.


Översättning av fatten

Här nedan hittar du en uppsättning av översättningar av ordet fatten till svenska.


Synonymer till fatten

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet fatten.

Synonymer till fatten (som verb)


Exempelmeningar för ordet fatten

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet fatten kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. It was common practice to fatten trapped pigeons before eating them or storing their bodies for winter.  
  2. The protein needed for egg-laying and for the chicks to grow is replaced by fruit sugar which helps the birds to fatten for migration.  
  3. Poultry, such as ducks, geese, and pigeons, were captured in nets and bred on farms, where they were force-fed with dough to fatten them.  
  4. It especially prefers lakes with large numbers of invertebrate prey, so it can fatten up while moulting and before going on its winter migration.  
  5. Shrikes fatten up before migration, but to a lesser extent than other passerines because they can feed on the way, sometimes taking other tired migrants.