Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - futurist på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet futurist på svenska, vi har totalt en uppsättning översättningar av futurist i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till futurist, samt exempelmeningar som visar hur ordet "futurist" kan användas i en mening.


Översättning av futurist

Här nedan hittar du en uppsättning av översättningar av ordet futurist till svenska.


Synonymer till futurist

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet futurist.

Synonymer till futurist (som substantiv)


Exempelmeningar för ordet futurist

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet futurist kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. The visual style of the movie is influenced by the work of futurist Italian architect Antonio Sant'Elia.  
  2. Ornstein never recorded, in any format, even a single example of his futurist pieces which had brought him fame.  
  3. Though he never proclaimed it himself, many perceive this practice as futurist, or as at least being influenced by futurism.  
  4. In his book The Age of Spiritual Machines (1999), futurist Ray Kurzweil quoted a passage from Kaczynski's manifesto Industrial Society and Its Future.  
  5. Doug Stephens (born April 17, 1964 in Vancouver, British Columbia) is a Canadian futurist, keynote speaker, author and business advisor on the future of retailing and consumerism.