Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - nationalist på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet nationalist på svenska, vi har totalt två uppsättningar av översättningar av nationalist i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till nationalist, samt exempelmeningar som visar hur ordet "nationalist" kan användas i en mening.


Översättning av nationalist

Här nedan hittar du de 2 uppsättningarna av översättningar av ordet nationalist till svenska.


Synonymer till nationalist

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet nationalist.

Synonymer till nationalist (som substantiv)


Exempelmeningar för ordet nationalist

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet nationalist kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. Dalmazzo urged Roatta to expand Italian links with Serb nationalist groups into an alliance with them.  
  2. Plans for the festival's resumption coincided with an upsurge in Germany of extreme nationalist politics.  
  3. She refused each proposal, and in 1903, to his dismay, married the Irish nationalist Major John MacBride.  
  4. Soon, many other proposals were initiated, but none of them gained attention from the nationalist movement.  
  5. After the 2001 United Kingdom general election, it became the largest nationalist party in Northern Ireland.