Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - pliant på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet pliant på svenska, vi har totalt tre uppsättningar av översättningar av pliant i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till pliant, samt exempelmeningar som visar hur ordet "pliant" kan användas i en mening.


Översättning av pliant

Här nedan hittar du de 3 uppsättningarna av översättningar av ordet pliant till svenska.


Synonymer till pliant

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet pliant.

Synonymer till pliant (som adjektiv)


Exempelmeningar för ordet pliant

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet pliant kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. Adagietto in E minor: An andante moderato, "serious, grave, at once firm and pliant, attaining real beauty" (Koechlin).  
  2. The flesh is pale brownish ochraceous to nearly white, thin and pliant, with an odor and taste varying from very slightly to strongly like flour (farinaceous).  
  3. Every year he presented his resignation and the pliant House of Representatives predictably declined, claiming that maintaining him in office was vital for the nation's welfare.