Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - punitive på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet punitive på svenska, vi har totalt en uppsättning översättningar av punitive i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till punitive, samt exempelmeningar som visar hur ordet "punitive" kan användas i en mening.


Översättning av punitive

Här nedan hittar du en uppsättning av översättningar av ordet punitive till svenska.


Synonymer till punitive

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet punitive.

Synonymer till punitive (som adjektiv)


Exempelmeningar för ordet punitive

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet punitive kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. Especially must he bear the onus of his lack of punitive action against such men as Forbes and Smith.  
  2. Using the illicit Carthaginian military action as a pretext, Rome began preparing a punitive expedition.  
  3. The Mamluks reasserted their position in the Levant in 1300 and took punitive action against the Kisrawan.  
  4. Under the terms of the agreement, Harvard accepted punitive recruiting restrictions for the 2010–11 season.  
  5. A sizable portion of his army consisted of Kufan nobles, who had previously fled Mukhtar's punitive measures.