Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - rapt på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet rapt på svenska, vi har totalt en uppsättning översättningar av rapt i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till rapt, samt exempelmeningar som visar hur ordet "rapt" kan användas i en mening.


Översättning av rapt

Här nedan hittar du en uppsättning av översättningar av ordet rapt till svenska.


Synonymer till rapt

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet rapt.

Synonymer till rapt (som adjektiv)


Exempelmeningar för ordet rapt

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet rapt kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. Pat Nixon later stated that her rapt gaze was because she did not know exactly what he would say, and wanted to hear.  
  2. In response, Duchesne gave what Nosanchuk writes was a "well-reasoned argument", which the jury paid rapt attention to.  
  3. Meanwhile, Lauretta and Rinuccio are rapt in a love duet, "Lauretta mia" - there is no bar to their marriage since Schicchi can provide a respectable dowry.  
  4. The quintet (1912) was written two years after the success of the Tallis Fantasia, with which it has elements in common, both in terms of instrumental layout and the mood of rapt contemplation.