Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - rating på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet rating på svenska, vi har totalt fyra uppsättningar av översättningar av rating i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till rating, samt exempelmeningar som visar hur ordet "rating" kan användas i en mening.


Översättning av rating

Här nedan hittar du de 4 uppsättningarna av översättningar av ordet rating till svenska.


Synonymer till rating

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet rating.

Synonymer till rating (som substantiv)


Exempelmeningar för ordet rating

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet rating kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. Roger Ebert gave the film a four out of four star rating, and wrote that "Craig makes a superb Bond ..  
  2. The season's activity was reflected in a low cumulative accumulated cyclone energy (ACE) rating of 32.  
  3. The game was televised on ESPN and drew a television rating of 2.1 for an estimated 3,039,000 viewers.  
  4. The film holds a 47% rating on Rotten Tomatoes based on 57 reviews, with an average rating of 5.50/10.  
  5. Reviewer Takurō Yamaguchi gave the film an 85% rating, and found the treatment of its subject charming.