Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - rhapsodic på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet rhapsodic på svenska, vi har totalt en uppsättning översättningar av rhapsodic i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till rhapsodic, samt exempelmeningar som visar hur ordet "rhapsodic" kan användas i en mening.


Översättning av rhapsodic

Här nedan hittar du en uppsättning av översättningar av ordet rhapsodic till svenska.


Synonymer till rhapsodic

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet rhapsodic.

Synonymer till rhapsodic (som adjektiv)


Exempelmeningar för ordet rhapsodic

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet rhapsodic kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. The lyrics describe the love felt by the narrator, who reminisces of rhapsodic events she has shared with her lover.  
  2. However, her description of Norway's "golden age" becomes less rhapsodic after she discovers that the country has no universities or scientists.  
  3. His use of these often contrasts with the more rhapsodic, improvisatory writing of his fantasias and nocturnes, which, because of their non-thematic nature, have been called "static".