Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - sand på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet sand på svenska, vi har totalt två uppsättningar av översättningar av sand i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till sand, samt exempelmeningar som visar hur ordet "sand" kan användas i en mening.


Översättning av sand

Här nedan hittar du de 2 uppsättningarna av översättningar av ordet sand till svenska.


Synonymer till sand

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet sand.

Synonymer till sand (som verb)


Exempelmeningar för ordet sand

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet sand kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. These reaction conditions are rather mild and require monazite sand with a particle size under 45 μm.  
  2. It favours deep yellow sand at elevations between 230 and 300 m (750 and 980 ft), in woodland habitat.  
  3. Although young specimens perform best when planted in a mixture of peat and either sand or perlite, P.  
  4. Following the boardwalk's construction, sand has been redeposited on the beaches via beach nourishment.  
  5. The ears are movable and the nostrils are slit-shaped, which may be an adaptation against blowing sand.