Engelsk ordbok logotype.

Ordbok - specialise på svenska

Här nedanför hittar du vårt uppslag till det engelska ordet specialise på svenska, vi har totalt en uppsättning översättningar av specialise i vår engelska ordbok. Vi tillhandahåller även information kring synonymer till specialise, samt exempelmeningar som visar hur ordet "specialise" kan användas i en mening.


Översättning av specialise

Här nedan hittar du en uppsättning av översättningar av ordet specialise till svenska.


Synonymer till specialise

Här nedan hittar du engelska synonymer och antonymer till det engelska ordet specialise.

Synonymer till specialise (som verb)


Exempelmeningar för ordet specialise

Här nedanför har vi listat ett antal exempelmeningar som visar hur det engelska ordet specialise kan användas i en mening. Exempelmeningarna är uteslutande insamlade från den engelskspråkiga delen av Wikipedia, och till höger i varje mening finns en länk till den artikel som vi har hämtat exempelmeningen från.

  1. Some individuals also specialise in kleptoparasitism, stealing prey collected by other colony members.  
  2. Birds of prey specialise in hunting mammals or other birds, while vultures are specialised scavengers.  
  3. Eggs of cuckoos that specialise in parasitising pipits are similar in appearance to those of their hosts.  
  4. This building did not specialise in opera, although there were some operatic performances in its early years.  
  5. Eggs laid by cuckoos that specialise in using pipits as their hosts are similar in appearance to those of the pipit.